Játékosok

Ramina Novikova
Ramina Novikova
Papp Zsanett
Papp Zsanett
Molnár Anna
Molnár Anna
Kovarszki Beatrix
Kovarszki Beatrix
Holczbauer Zsófia
Holczbauer Zsófia
Gácser Klaudia
Gácser Klaudia
Balogh Bianka
Balogh Bianka
Belina Petra
Belina Petra
Berecz Nikolett
Berecz Nikolett
Borda Gréta
Borda Gréta
Borsi Bianka
Borsi Bianka
Burghardt Lukrécia
Burghardt Lukrécia
Buzás Dorottya
Buzás Dorottya
Czigány Nóra - csapatkapitány
Czigány Nóra - csapatkapitány
Fehér Kitti
Fehér Kitti
Fonyódi Emese
Fonyódi Emese